Workshops Communicatie door Simon Brouwer

Omgaan met agressie, intimiderend gedrag en weerstand vraagt om fysieke vaardigheden, mentale en communicatieve vaardigheden. In zijn workshops richt Simon zich op het oefenen van mogelijke communicatieve reacties in situaties die op agressie kunnen uitlopen. De focus ligt op het trainen van verbale reacties en effectieve lichaamstaal. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het verschil tussen instrumentele agressie en frustratie-agressie en aan de afstemming tussen teamleden in een dreigende situatie.

Aan het eind van de workshops kunnen/hebben deelnemers:

  • de mogelijk- en onmogelijkheden inschatten om specifiek onwenselijk gedrag van andere mensen bij te sturen;
  • hun eigen, sterke reactie op onwenselijk gedrag van andere mensen inschatten;
  • kennis genomen van verschillende invalshoeken op wat straatcultuur is/kan zijn;
  • herkennen en benoemen wat een (verbale) Karate-reactie en Aikido-reactie inhoudt;
  • het principe van ‘neutraliteit’ uit de wereld van mediation toegepast en daarbij ‘het werken vanuit gezamenlijke waarden’ kunnen herkennen in een praktijksituatie;
  • reflecteren op hun eigen concept van (wederzijds) respect.

Simon Brouwer heeft ruime ervaring met het trainen van verschillende soorten professionele teams. Zo heeft hij teams van zorginstellingen, van gemeentelijke diensten en onderwijsorganisaties mogen trainen. Voor Krav Maga Den Haag liggen Simon’s workshops volledig in lijn met de filosofie en doelstelling om zo veel mogelijk mensen te leren zichzelf te verdedigen en hun weerbaarheid te verhogen, zowel fysiek als mentaal.